Statut

Předpisy internetového obchodu
RADOMSKA CRAFT COFFEE

 1. Obecná ustanovení, kontakt na majitele obchodu
  1. Tyto předpisy (dále jen „Předpisy“) definují pravidla a podmínky používání internetového obchodu RADOMSKA KRAFTOWA KAWA, působící na adrese www https://kraftowakawa.com.pl.
  2. Majitelem obchodu je LIK sp z o. se sídlem: 91 Słowackiego, 91 Słowackiego, 26-600 Radom, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národní soudní rejstřík pod číslem KRS: 0000934215, NIP: 9482630631 (dále jen "Prodávající").
  3. Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující:
   Kontaktní adresa: Słowackiego 91, 26-600 Radom
   E-mailová adresa: kraftowakawa@gmail.com
   Telefonní číslo: 576284335 (hodiny zákaznických telefonních služeb – na kartě Kontakt).
 2. Technické požadavky
  1. Abyste mohli obchod používat, musíte mít:
   1. počítač nebo jiné zařízení s webovým prohlížečem;
   2. přístup k internetu;
   3. aktivní e-mailová adresa.
 3. Osobní údaje
  1. Správcem osobních údajů zákazníků Obchodu je Prodávající.
  2. Všechny informace o zpracování osobních údajů zákazníků a dalších osob využívajících webové stránky Obchodu si můžete přečíst v.
 4. Uzavření kupní smlouvy, zákaznický účet
  1. Obchod umožňuje nakupovat zboží (dále jen „Zboží“) zobrazené na webových stránkách Obchodu ve dvou režimech:
   1. žádná registrace;
   2. s vytvořením účtu v obchodě.
   V obou případech je pro zadání objednávky nutné vybrat Zboží v Obchodě, přidat jej do „Košíku“ pomocí příslušného tlačítka a pokračovat v objednávkovém postupu výběrem příslušné možnosti (způsob doručení a platby ).
  2. Informace o zboží v Obchodě, tj. popisy a ceny, představují výzvu k uzavření kupní smlouvy ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku, v souladu s podmínkami Předpisů.
  3. Podmínkou objednávky je vyplnění v objednávkovém formuláři všech požadovaných údajů nutných pro expedici a případně (na přání zákazníka) i údajů pro vygenerování faktury s DPH .
  4. Pokud se zákazník rozhodne vytvořit si účet v Obchodě (dále jen „Účet“), je registrace jednorázová a e -mailová adresa a zvolená klientským heslem jsou základem pro následné přihlášení. Obchod vám umožňuje přihlásit se k účtu také prostřednictvím sociálních sítí a/nebo uživatelského účtu v systému Google. Po přihlášení k Účtu má zákazník přístup k historii svých objednávek a pro následné objednávky již nemusí znovu vyplňovat objednávkový formulář svými osobními údaji.
  5. Zákazník může kdykoli odstoupit od vlastnictví účtu, aniž by mu vznikly jakékoli náklady. Za tímto účelem zašlete svou rezignaci na následující e-mailovou adresu: kraftowakawa@gmail.com.
  6. Potvrzení objednávky zákazníkem pomocí tlačítka „Koupit a zaplatit“ (nebo jiného tlačítka se stejným zněním) znamená:
   1. zléučinění nabídky Prodávajícího ke koupi Zboží v souladu s možnostmi vybranými v objednávce a v souladu s těmito Pravidly,
   2. přijetí povinnosti uhradit cenu Zboží a náklady na jeho dodání.
  7. Kupní smlouva (dále jen „Smlouva“) je uzavřena přijetím objednávky prodávajícím (akceptací nabídky zákazníka), o čemž Prodávající informuje e-mailem s potvrzením objednávky.
  8. Pokud nebude možné dokončit objednávku Zboží (zcela nebo zčásti), bude o tom Prodávající zákazníka informovat – smlouva pak není uzavřena. Prodávající zároveň bude zákazníka informovat o stávajících možnostech dalších způsobů plnění objednávky, např. částečné splnění objednávky nebo vyčkávání na doplnění zásob Prodávajícím. Pokud byla objednávka již dříve zákazníkem uhrazena a není možné ji dokončit, prodávající obratem vrátí zákazníkovi provedené platby (dle rozsahu zrušení objednávky).
  9. Prodávající poskytne zákazníkovi potvrzení o uzavření Smlouvy na trvanlivém nosiči nejpozději v okamžiku dodání Zboží.
  10. Obchod neručí za nedoručení objednávky nebo prodlení s jejím dodáním v důsledku uvedení neúplné / nesprávné dodací adresy nebo neposkytnutí jiných nezbytných údajů k dokončení objednávky.
  11. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit realizaci objednávky v situaci, kdy zákazník uvedl nepravdivé údaje nebo kdy tyto údaje vzbuzují důvodné pochybnosti o jejich správnosti. V takovém případě se Prodávající (pokud to bude možné) pokusí kontaktovat zákazníka za účelem ověření správnosti poskytnutých údajů.
 5. Ceny a způsoby platby
  1. Ceny zboží jsou uvedeny v polských zlotých (PLN) a v hrubé výši, tedy včetně DPH.
  2. Cena za doručení Zboží je uvedena samostatně v košíku Obchodu v závislosti na způsobu doručení zvoleném zákazníkem.
  3. Dostupné způsoby platby jsou popsány na webu Obchodu v záložce „Způsoby platby“ a jsou zákazníkovi předloženy ve fázi objednávky (v košíku).
  4. Online platby v Obchodě zpracovává poskytovatel plateb:
   • przelewy24
  5. Pokud zákazník zvolil platbu běžným bankovním převodem, platba za objednávku by měla být provedena do 5 dnů od zadání. V případě neuhrazení platby ve výše uvedené lhůtě se Smlouva považuje za neuzavřenou. Předchozí věta se nevztahuje na situace, kdy Prodávající nabízí zákazníkům odloženou platbu/platbu ve splátkách prostřednictvím externího partnera.
 6. Doručení zboží
  1. Doručení zboží probíhá podle uvážení zákazníka:
   • prostřednictvím kurýrní společnosti Inpost
   • pro schránky na zásilky InPost
   • osobní odběr
  2. Zákazník si může objednávku také vyzvednout:
   1. osobně v kanceláři prodávajícího
  3. S výjimkou Zboží vyzvednutého zákazníkem osobně, je objednávka považována za dokončenou okamžikem odeslání zásilky zákazníkovi (zásilka je svěřena přepravci zabývajícímu se přeprava). Přesné skutečné datum doručení určuje dopravce.
  4. Zboží je prodávajícím odesláno do 2 pracovních dnů, pokud není v popisu produktu při zadávání objednávky zákazníkem jasně uvedeno jiné datum. Podrobné dodací lhůty jsou uvedeny na webu Obchodu v záložce „Doba zpracování objednávky“.
  5. Prodejce běžně vyřizuje objednávky v Polské republice a hradí náklady uvedené na webových stránkách Obchodu v záložce „Doba dodání a náklady“.
 7. Odstoupení od smlouvy
  1. Zákazník, který je spotřebitelem nebo podnikatelem uvedeným v čl. 7aa zákona o právech spotřebitele (dále jen „Osobní podnikatel“) má zákonné právo odstoupit od smlouvy o prodeji zboží do 14 dnů od jejího otevření. Řím, bez udání důvodu, s výhradou níže uvedených výjimek.
  2. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, stačí, aby zákazník zaslal vyjádření ve výše uvedené lhůtě:
   • v elektronické podobě na adresu: kraftowakawa@gmail.com nebo
   • písemně na následující adresu: Słowackiego 91, 26-600 Radom.
  3. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze podat podle dostupného vzoru tutaj, ale použití šablony není povinné. Prodávající neprodleně zašle zákazníkovi potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy na e-mail.
  4. Potom by měl zákazník během následujících 14 dnů zaslat vrácené zboží na vlastní náklady zpět na poštovní adresu Słowackiego 91, 26-600 Radom.
  5. Prodejce neprodleně, nejpozději do 14 dnů od obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy, vrátí zákazníkovi následující částku:
   • ceny zboží;
   • náklady na původní odeslání Zboží k zákazníkovi podle nejlevnějšího obvyklého způsobu doručení zboží nabízeného v Obchodě.
  6. Prodejce může zadržet vrácení peněz, dokud neobdrží zboží zpět, nebo dokud zákazník neposkytne prodejci doklad o vrácení položky.
  7. Vrácení peněz bude provedeno pomocí stejných platebních metod, které zákazník použil v původní transakci, pokud zákazník výslovně nesouhlasil s jiným řešením.
  8. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty vráceného Zboží, pokud před podáním prohlášení o odstoupení od smlouvy použil Zboží jinak, než bylo nutné určit povahu, vlastnosti a fungování zboží.
 8. Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy
  1. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na Smlouvy o dodávce Zboží:
   1. neprefabrikované, vyrobené podle specifikací spotřebitele/privilegovaného podnikatele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb (personalizované zboží);
   2. rychle se kazící nebo s krátkou trvanlivostí (zboží podléhající zkáze);
   3. doručeno v uzavřeném obalu, pokud byl obal otevřen zákazníkem a zboží po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů (zboží zabalené za hygienické důvody);
   4. zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačové programy dodané na hmotném médiu (např. CD) v zapečetěném obalu, pokud byl balíček po dodání otevřen;
   5. které je po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně kombinováno s jiným zbožím (např. stavebními materiály, jsou-li použity);
   6. denní noviny, periodika nebo časopisy, s výjimkou smluv o předplatném (tisk papíru);
   7. jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, nad nimiž nemá prodávající kontrolu a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
   8. alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření kupní smlouvy a jejichž dodání může proběhnout až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech trhu nad nimiž nemá Prodávající kontrolu.
 9. Stížnosti
  1. Prodejce je povinen dodat zboží zákazníkovi v souladu se Smlouvou.
  2. Vůči spotřebitelům a Privilegovaným podnikatelům odpovídá Prodávající za shodu Zboží v souladu s ustanoveními Zákona o právech spotřebitelů. Prodávající odpovídá vůči ostatním zákazníkům ve smyslu občanského zákoníku.
  3. Stížnosti lze podávat:
   • v elektronické podobě na adresu: kraftowakawa@gmail.com
   • nebo písemně na následující adresu: Słowackiego 91, 26-600 Radom.
  4. Prodejce reklamaci posoudí ve formě, ve které byla podána (písemně nebo e-mailem) do 14 dnů od obdržení reklamace.
  5. Pokud nejste spokojeni se způsobem vyřízení reklamace ze strany Prodávajícího, může spotřebitel a Zvýhodněný podnikatel (bez ohledu na běžné řízení před běžným soudem) využít -soudní způsoby vyřizování stížností a vymáhání nároků
  6. Za výše uvedeným účelem můžete:
   1. obraťte se na oblastního inspektora obchodní inspekce se žádostí o zahájení mediačního řízení s cílem spor vyřešit smírnou cestou,
   2. využít pomoci okresního (obecního) spotřebitelského ombudsmana nebo společenské organizace, mezi jejíž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele,
   3. použijte platformy ODR (Online Dispute Resolution), který se používá k online řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli, pokud se spor týká závazků vyplývajících ze smlouvy uzavřené online. Další informace o platformě ODR naleznete zde,
   4. požádat stálý spotřebitelský rozhodčí soud o vyřešení sporu z uzavřené smlouvy.
  7. Další informace o mimosoudních způsobech řešení stížností a vymáhání nároků lze získat také na webových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele: https://polubowne.uokik.gov.pl/.
 10. Konečná ustanovení
  1. Na smlouvy uzavřené v Obchodě se vztahuje polské právo. Smlouva je uzavřena v polštině.
  2. Žádné ustanovení Nařízení nevylučuje ani nijak neomezuje práva spotřebitele (a Privilegovaného podnikatele) vyplývající ze zákonných ustanovení.
  3. Prodejce může kdykoli provést změny Pravidel, přičemž tyto změny se vztahují na objednávky zadané po zveřejnění nové verze Pravidel a v případě (i) dříve uzavřené Smlouvy o poskytování služeb digitální nebo elektronické služby, jakož i v případě (ii) zákazníků, kteří mají Účet v obchodě - zákazník bude informován o změnách Pravidel a možnosti nepřijmout nové. obsah.
  4. Předpisy jsou platné od 17. listopadu 2023
nahoru
Sklep jest w trybie podglądu
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl