Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov internetového obchodu
RADOMSKÁ REMELÁSNA KÁVA

Tieto zásady ochrany osobných údajov sme vytvorili pre návštevníkov https://kraftowakawa.com.pl (ďalej len „webová stránka“), t.j. internetový obchod RADOMSKA KRAFTOWA KAWA (ďalej len „Obchod“).

Správcom vašich osobných údajov v súvislosti s používaním Obchodu je: LIK sp z o. so sídlom: ul . Słowackiego 91, 26-600 Radom, zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000934215, NIP: 9482630631.

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním osobných údajov nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: kraftowakawa@gmail.com. Je možné nás kontaktovať aj písomne na vyššie uvedenej adrese sídla.

Pre vaše pohodlie sme tento dokument rozdelili na dve časti:

 1. Súbory cookie a ďalšie technológie
 2. Ak máte málo času, kliknite na odkaz na časť, ktorá vás najviac zaujíma. Ak máte chvíľu času, odporúčame vám prečítať si celý text.

 

I. COOKIES A INÉ TECHNOLÓGIE

Súbory cookie a iné podobné mechanizmy používame na pochopenie toho, ako používatelia používajú našu webovú lokalitu, a na marketingové účely vrátane zobrazovania reklám inde na internete.

# Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor uložený webovou stránkou vo vašom počítači, telefóne alebo inom zariadení, na ktorom si webovú stránku prezeráte. Súbor cookie obsahuje údaje o vašom používaní tejto webovej lokality.

Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné pre fungovanie nášho Obchodu, nemožno ich zakázať.
V ostatných prípadoch vás pri prvom vstupe na našu Webovú stránku žiadame o súhlas s inštaláciou cookies. Bez vášho súhlasu nepoužívame reklamné ani analytické súbory cookie (ani žiadne iné nepodstatné súbory cookie).

# Aké súbory cookie používame?

 1. Potrebné súbory cookie
  • Tieto súbory cookie sa používajú na zabezpečenie správneho fungovania webovej lokality. Nemôžete ich zakázať, pretože ak ich zakážete, naša webová stránka jednoducho nebude fungovať správne.
  • V tejto súvislosti používame nástroj, ktorý ukladá vaše nastavenia ochrany osobných údajov. Preukazuje váš súhlas alebo jeho nedostatok s používaním určitých typov súborov cookie na našej webovej lokalite.
  • Ďalšie potrebné súbory cookie na našej webovej lokalite sa používajú na jej správne fungovanie a správu, vrátane: vykonávať zmeny na webovej lokalite a spúšťať nástroje na sledovanie, s ktorými súhlasíte.
 2. Funkčné súbory cookie
  • Niektoré súbory cookie na našej webovej stránke sa používajú na spustenie dodatočného nástroja na webovej stránke obchodu, ako je napr. chat, modul na pridávanie recenzií produktov a/alebo hviezdičiek, možnosť odporúčanie produktu priateľovi, možnosť ukázať vám produkty, ktoré ste si nedávno prezerali v našom obchode atď.
  • Zoznam funkčných nástrojov, ktoré používame na webovej stránke, spolu s vysvetlením, na čo slúžia, nájdete na paneli správy súhlasu so súbormi cookie, odkaz na ktorý nájdete v päte našej webovej stránky.
 3. Ty kontroly a odkazy na sociálne médiá
  • Na našu webovú stránku sme umiestnili odkazy na naše profily sociálnych médií: Facebook / Instagram. Ak navštívite náš profil na danej webovej lokalite, vlastník tejto webovej lokality dostane – ako v prípade používateľov prechádzajúcich z akejkoľvek inej webovej lokality na inú webovú lokalitu – informáciu, že ste sa na tieto webové lokality dostali z nášho obchodu.
  • Podrobnosti týkajúce sa spracovania údajov týmito stránkami sociálnych sietí možno nájsť na webových stránkach poskytovateľov týchto stránok:
 4. Filmy
  • Niektoré videá na webovej lokalite sú vložené pomocou zásuvných modulov zo služby zásuvných modulov Instagram (vlastnené Meta Platforms). Keď prehráte takéto video na našej webovej stránke, Instagram o tom dostane informácie z vášho prehliadača, aj keď nemáte profil na Instagrame alebo nie ste práve prihlásený. Ak ste sa predtým prihlásili na vyššie uvedené webové stránky, poskytovateľ služieb bude môcť priamo priradiť prehrávanie videa k vášmu profilu.
  • Ak chcete zabrániť tomu, aby Instagram zhromažďoval informácie o vašej aktivite na našej lokalite, môžete:
   • neprehrávajte video (udelenie súhlasu s prehrávaním videa bude považované za súhlas, ktorý sa vzťahuje aj na iné videá na našej webovej stránke – kým ho nezrušíte, t. j. zmeniť svoje voľby týkajúce sa súborov cookie),
   • nesúhlasíte so súbormi cookie z tejto webovej lokality na našej webovej lokalite,
   • alebo sa môžete z tejto webovej stránky odhlásiť.
  • Viac informácií o spracovaní údajov službou Instagram nájdete tu.

# Právne problémy týkajúce sa súborov cookie

Právnym základom pre používanie základných súborov cookie Obchodom (uvedené vyššie v časti „Aké súbory cookie používame?“) je náš oprávnený záujem, t. j. právo spustiť webovú stránku podporujúcu naše podnikanie a potrebu udržiavať jej bezpečnosť.
Právnym základom pre naše používanie iných súborov cookie je váš súhlas.

Vzhľadom na to, že spracúvame vaše osobné údaje pomocou súborov cookie, máte kedykoľvek písomne popísané práva

Naše používanie súborov cookie, najmä na reklamné účely, môže zahŕňať tzv. profilovanie. To znamená, že my alebo marketingové spoločnosti, ktorých služby využívame, môžeme na základe zhromaždených informácií (napr. e-mailovej adresy, histórie objednávok, typu zariadenia, použitej technológie, frekvencie návštev) vytvoriť užívateľský profil a na základe toho formulovať prognózy nákupu. pre budúcnosť. To nám umožňuje rozhodovať o tom, aký obsah (vrátane reklamy) zobrazíme na našich a iných webových stránkach.

# Ako dlho zostávajú súbory cookie v zariadení používateľa?

Závisí od toho, či ide o „trvalé“ alebo „relačné“ súbory. Súbory cookie relácie, t. j. informácie potrebné na to, aby funkcie prehliadača správne fungovali, vypršia po ukončení relácie používateľa, t. j. pri každom zatvorení našej webovej stránky. Trvalé súbory cookie, ktoré uľahčujú používanie webovej stránky (napr. zapamätajú si zvolené rozlíšenie, rozloženie obsahu, používateľské preferencie, naposledy prezerané produkty), budú prehliadačom uložené dlhšie a zostanú tam až do dátumu vypršania platnosti, pokiaľ ich nevymažete skôr pomocou nastavení v v ponuke prehliadača.

Súbory cookie tretích strán (t. j. analytické, reklamné súbory a súbory cookie sociálnych médií) podliehajú ich vlastným zásadám ochrany osobných údajov, na ktoré uvádzame odkazy v týchto zásadách.

II. Iné účely spracúvania osobných údajov používateľov Obchodu

# Aké údaje spracovávame a na aké účely?

Okrem súborov cookie popísaných vyššie spracúvame nasledujúce vaše údaje na nasledujúce účely súvisiace s prevádzkou Obchodu:

Účel spracovaniaTyp spracovávaných údajovPrávny základ pre spracovanieSpracovanie objednávok v obchode, vybavovanie zákazníckych účtov v obchodeIdentifikačné a kontaktné údaje zákazníka (e-mailová adresa a ďalšie údaje potrebné na dokončenie objednávky).

Podrobnosti a história objednávky.Zmluva uzavretá s vami ako zákazníkom Obchodu - art. 6 sekcia 1 písm b) GDPRKontaktujte vás, vybavujeme otázkyIdentifikačné údaje a ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete v kontaktnom formulári alebo inej korešpondencii.

História korešpondencie.Náš oprávnený záujem o zabezpečenie komunikácie s osobami, ktoré nám posielajú otázky/korešpondenciu - čl. 6 sekcia 1 písm f) GDPRVybavovanie sťažností a iné popredajné služby (napr. v prípade odstúpenia od zmluvy)Identifikácia zákazníka a kontaktné informácie. Podrobnosti a história realizácie objednávky. História korešpondencie.Náš oprávnený záujem na vybavovaní sťažností a implementácii postupu odstúpenia od zmluvy - čl. 6 sekcia 1 písm f) GDPRZbieranie názorov a komentárov k produktomObsah názoru/komentára.

Identifikácia osoby odoslanie/zverejnenie stanoviska/komentára.Váš súhlas vyjadrený aktom zaslania a/alebo zverejnenia názoru a/alebo komentára - čl. 6 sekcia 1 písm a) GDPRArchívVšetky údaje uvedené v tejto tabuľke boli získané od zákazníkov a používateľov obchodu na rôzne účelyNáš oprávnený záujem na zabezpečení údajov na účely preukazovania, obhajovania alebo uplatňovania nárokov a na účely preukazovania dodržiavania povinností vyplývajúcich z GDPR - čl. 6 sekcia 1 písm f) GDPRÚčtovníctvo, daňové účelyIdentifikačné údaje zákazníka a kontaktné údaje.
Údaje o faktúre.Implementácia daňových povinností vyplývajúcich zo zákonných ustanovení - čl. 6 sekcia 1 písm c) GDPRAnalýza a štatistiky predaja v obchodeŠtatistiky predaja v obchode a správanie používateľov (návštevnosť) na webovej lokaliteNáš oprávnený záujem vykonávať obchodné analýzy s cieľom optimalizovať naše operácie. Pokiaľ ide o štatistiky návštevnosti Webovej stránky – oprávnený záujem vyplývajúci z vášho súhlasu s cookies – čl. 6 sekcia 1 písm f) GDPRMarketingové účelyÚdaje o histórii prehliadania obsahu Obchodu, histórii nákupov, demografických charakteristikách (vek, pohlavie atď.) a ďalších funkciách charakterizujúcich cieľové skupiny (segmenty zákazníkov) Náš oprávnený záujem o marketing našich vlastných produktov a služieb, avšak marketingové aktivity súvisiace s používaním cookies a/alebo marketingová komunikácia adresovaná priamo vám vyžaduje váš predchádzajúci súhlas – umenie. 6 sekcia 1 písm f) GDPR

Uvedenie vyššie uvedených údajov nie je povinné, je však potrebné vybaviť Vašu objednávku, vystaviť faktúru, upozorniť Vás na stav objednávky, odpovedať na Váš dopyt resp. sťažnosť atď.

# Ako dlho spracovávame údaje?

Vaša Údaje súvisiace s zadaním objednávky v Obchode spracovávame po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky, ako aj v súlade s účtovnými a daňovými predpismi.

Okrem toho budeme údaje spracovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov uvedených vyššie v tabuľke (t. j. kým neskončí náš právny záujem, ktorý nám umožňuje spracovávať, alebo kým nám neoznámite namietať proti spracovaniu, alebo kým neodvoláte svoj marketingový súhlas – ak ste nám takýto súhlas udelili). Ďalšie spracovanie bude možné len v prípade, ak budeme mať ako správca takúto zákonnú povinnosť (najmä na daňové účely) a prípadne na účely archivácie na ochranu pred prípadnými nárokmi (až do uplynutia platnosti takýchto nárokov).

# S kým zdieľame vaše údaje?

Pri našom podnikaní využívame služby iných spolupracujúcich spoločností, preto vaše údaje môžeme zveriť: spoločnosti, ktorá nám poskytuje softvér na prevádzkovanie Obchodu, účtovnícka spoločnosť, poskytovateľ hostingu našej Webovej stránky, hosting našej elektronickej pošty, ďalšie spoločnosti, ktorých služby a marketingové nástroje využívame. Vaše údaje sú za účelom vybavenia objednávky odovzdávané aj kuriérskym spoločnostiam a prípadne sprostredkovateľom platieb, pričom tieto spoločnosti sú samostatnými správcami osobných údajov.

Na účely marketingových aktivít popísaných vyššie v časti „Cookies“ využívame služby poskytované subjektmi so sídlom v USA (Google, Facebook). Preto môžu byť osobné údaje prenášané do tretích krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie. Primeranú úroveň ochrany vašich údajov zabezpečuje Data Privacy Framework, o ktorej si môžete prečítať viac tu.

# Vaše práva v súvislosti so spracovaním údajov

Zaviazali sme sa rešpektovať dôvernosť vašich osobných údajov a zabezpečiť, aby ste si mohli uplatniť svoje práva. Svoje práva si môžete uplatniť bezplatne tak, že nám pošlete e-mail alebo nás inak kontaktujete.

Pamätajte, že v súvislosti so spracovaním vašich údajov máte právo:

 • požiadajte nás o prístup k údajom, ktoré o vás uchovávame;
 • opravte svoje údaje;
 • vymazanie vašich údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo nemáme iný právny základ na ich spracúvanie;
 • odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, ak ste ho vyjadrili;
 • namietate spracúvanie vašich údajov, ak ich spracúvame na základe oprávneného záujmu;
 • obmedzenia spracovania údajov;
 • podajte sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že vaše údaje spracúvame nezákonne.

PRÍLOHA Č. 1 K PRAVIDLÁM OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PREDAJŇARADOMSKA KRAFTOWA KAWA - ZOZNAM REKLAMNÝCH A ANALYTICKÝCH NÁSTROJOV POUŽÍVAJÚCICH COOKIES

 1. ANALYTICKÉ SÚBORY COOKIES:
  1. Súbory cookie poskytovateľa softvéru v našom obchode
   • Dodávateľ softvéru, prostredníctvom ktorého náš Obchod funguje – t. j. vlastník platformy shoper.pl – umiestňuje súbory cookie na našu webovú stránku s cieľom zhromažďovať súhrnné informácie o tom, ako zákazníci používať internetové obchody (otvorené podstránky a čas na nich strávený, zobrazené produkty, kliknutia na webe obchodu, analytické informácie o nákupoch, napr. konverzné pomery).
   • Tieto údaje sa používajú na vytváranie hromadných prehľadov pre majiteľov e-shopov, ktoré obsahujú všeobecné (bez osobných údajov) informácie vrátane: o tom, aké produkty zaujímajú zákazníkov danej predajne, v akom ročnom období je v predajniach zvýšená návštevnosť či výpredaje a pod. Vďaka tomu môžu predajcovia (vrátane nás) vylepšovať svoje predajne a optimalizovať predajné procesy.
   • Úplné informácie ča túto tému si môžete prečítať v Zásady používania súborov cookie pre ľudí navštevujúcich obchody Shoper.
nahor
Sklep jest w trybie podglądu
Zobraziť plnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper.pl